Mobila tjänster och appar - Trelleborg Sealing Solutions

Mobila tjänster och appar

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett innovativt program av verktyg och tjänster för mobilapplikationer. 

Denna film finns även tillgänglig i HD-format. Se filmen i fullskärmsformat efter att ha ändrat kvalitet till 720p.

Aerospace spårvalsapp

Den här appen omfattar två av de viktigaste SAE spårstandarderna för hydraulsystem inom flygindustrin, AS4716 Rev B and AS5857 Rev A. Den gör det enkelt att hitta rätt spårdimensioner och inbyggnadsmått och ivisar om spåret är lämpligt för en statisk och /eller dynamisk tätning. Den omvandlar även mellan tum- och milimetermått.

Area- och volymkalkylator

Ett nytt webbverktyg gör det snabbt och enkelt att räkna ut area och volym på fördefinierade geometriska figurer. Area- och volymkalkylatorn ger användaren möjlighet att välja en figur eller söka bland utbudet av figurer genom att skriva de första bokstäverna i namnet på figuren som söks. När en figur valts, visas formeln för beräkningen av area eller volym och parametrarna kan läggas in i olika metriska enheter eller i tum.

Snabba fakta:

 • Mer än 80 tillgängliga geometriska figurer
 • För att välja sök bland kategorierna och figurerna eller skriv in och sök direkt
 • Har du radie men inte diameter? Inga problem! Area- och volymkalkylatorn har olika beräkningsmetoder för att möta olika önskemål.
 • Välj mellan metaller, trä, vätskor och annat. Fyll din figur med mandlar, aluminium eller något annat av de 1500 materialen för att räkna ut vikten.
 • Information om figurer och formler som används i beräkningarna visas.
 • Beräkna volymen direkt eller börja med arean av en 2D-figur och välj därefter den tillhörande 3D-figuren för att få fram volymen.
 • Beräkningar kan göras i en rad metriska enheter och tumenheter, från millimeter till miles.
 • Figurerna är väl illustrerade och namngivna vilket gör appen enkel att använda och förstå.

AR Literature App

Unlock interactive content in print material from Trelleborg Sealing Solutions with the Augmented Reality Library App. Learn more about our innovative products and solutions by interacting with augmented components in diverse print materials. Download the apps and scan the pages that contain AR Icons to get access to interactive animations, videos and technical information.

Features at a glance:
 • Scan hotspots in print material marked with the AR symbol to unlock additional content from Trelleborg Sealing Solutions.
 • Learn more about our products, materials and service offering in an enhanced experience through animations, films and technical data.
 • Explore revolutionary technologies from Trelleborg Sealing Solutions.
 • Click on the link below to follow the link to the app-store for your device or simply scan the QR-Code.

Healthcare & Medical Material Compatibility

This app for the healthcare and medical industry offers a quick and easy overview of which materials are compatible with different environments.
Features at a glance:
 • Cross reference 34 different materials with 35 chemical environments to find the most effective compounds for your application.
 • Up to 20 materials and environments can be selected at once, allowing quick checking of multiple materials and conditions and producing an easy to read compatibility chart which rates each material from “excellent” to “not recommended”.
Trelleborg Sealing Solutions develops, manufactures and supplies innovative engineered solutions for demanding medical, biotech and pharmaceutical applications in thermoplastics, silicone and other elastomers.

CAD Models

This app allows users to view, rotate and zoom to examine Trelleborg Sealing Solutions products in 3-D, as well as send CAD files to any email address wherever you may be.
Features of the CAD Models App include:
 • In-app catalog of seals offers easy selection of required part via utilization of the search and filtering functions.
 • Detailed product information is shown and all models can be rotated, shrunk and enlarged to give users a full view of the seal’s geometry and design features.
 • Users can select part number and material for CAD of specific product needed.Send function allows users to send CAD file (extensive range of formats available) to any email address while on
 • the go.
Developed in partnership with TraceParts, the app aims to make CAD drawing more intuitive and easy to understand - whether in the office or on the go.

Hydraulic Cylinder Design Calculator

The is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

 • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
 • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
 • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
 • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
 • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
 • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
 • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
 • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

Kundtidningen "in the groove" som app

Trelleborg Sealing Solutions senaste nummer av "in the groove magazine" innehåller tekniska nyheter och produktinformation om tätningar samt inblickar i var de används. Den finns tillgänglig i tryck, som en interaktiv pdf-fil och som en app för läsplatta.

Den kan även laddas ner från webbensom en pdf.
Den tryckta versionen kan beställasfrån alla Trelleborg Sealing Solutions marknadsbolag.

App för monteringsanvisningar

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

 • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
 • Installing Oil Seals
 • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
 • Common mistakes and best practice during installation
 • Use of assembly cones and installation tools

App för ISO-passningar och toleranser

“ISO Fits & Tolerances” är intuitiv och mycket lätt att använda. Den här uppdaterade versionen ger ännu större flexibilitet vid användandet. Genom att ange en nominell diameter kan man helt enkelt välja toleranser för hål och axel. Appen ger sedan den kompletta ISO-passningen med alla relevanta data, inklusive typ av passning. Toleranser anges för de mest använda ISO-toleransklasserna och praktiska diagram åskådliggör dessa klasser för hål och axel.

Appen riktar sig till konstruktörer och ger resultat som baserats på DIN ISO 286 tolerans- och passningssystem. Den finns tillgänglig gratis från iTunes eller via Apple AppStore på iPhone och iPod Touch (sök efter "Trelleborg ISO Fits").

App för O-ringsberäkning

Appen "O-ring Calculator" är mycket enkel att använda. När man anger dimension i form av cylinder- eller Axel-/stångdiameter beräknar appen snabbt O-ring och inbyggnadsmått i både metriska och tumdimensioner. Dessutom rekommenderar appen O-ringsdimensioner enligt ISO 3601 så att du vet exakt vilken detalj du behöver. Appen innehåller även en snabbsökfunktion som hjälper dig att hitta O-ringsdimensioner enligt olika internationella standarder.

Formelsamling med kalkylator för konstruktörer

Trelleborg Sealing Solutions formelsamling med kalkylator erbjuder över 244 formler i 16 olika kategorier, och är ett utmärkt verktyg för konstruktörer eller studenter vid unviersitet och högskolor. Antalet formler kommer att öka med kommande uppdateringar. Kategorierna innefattar matematik, fysik och maskinteknik. Allt användaren behöver göra för att genomföra en beräkning är att välja en formel och lägga in valda variabler. Därefter kommer appen att räkna ut ekvationen och visa resultatet.

För snabbare och smidigare beräkningar kan formelsamlingen skräddarsys på individnivå.

Formlerna finns i följande kategorier:
 • Ställdon
 • Algebra
 • Lager
 • Hydraulik
 • Gravitation
 • Kinematik
 • Kinetisk energi
 • Kinetisk gasteori
 • Rörelselagar
 • Oscillationer
 • Egenskaper -fast/flytande form
 • Rotationsrörelse
 • Termodynamik
 • Trigonometri
 • Vågor och ljud
 • Arbete - energi - effekt

Materialväljare

Materialväljaren ger dig möjlighet att söka efter material bara genom att knappa in specifikationer som t ex materialgrupp kombinerad med driftsparametrar som temperatur och hårdhet.

Det går även att söka per produkttyp och snabbt hitta de föredragna standardmaterialen för O-ringar, Quad-Ring® tätningar och V-ringar. 

Shim selector app

Shim Selector är den första appen från Trelleborg för dämpande lösningar. Den riktar sig speciellt till testingenjörer inom fordonsbranschen, speciellt för NVH-analyser (Noice, Vibration, Harshness), och ger dem snabb och enkel tillgång till det omfattande program av shimsmaterial som används för att eliminera problem med oljud från bromsarna.

Bara genom att ange några få parametrar som temperatur och frekvens kan Shim Selector föreslå den optimala lösningen för ett givet bullerproblem. Dessutom ingår en mailfunktion som gör det möjligt att beställa prover till en dynamometertest utan att behöva lämna appen.

Funktioner:

 • En helt ny ljudfrekvensdetektor med möjlighet att spela in ljudet av det bromsbuller som uppstår och även visa bullrets frekvens
 • En snabbsökfunktion som snabbt och enkelt ger förslag på testmaterial
 • Ett avancerat sökverktyg för att ange materialtyp och materialegenskaper
 • En tio i topp-ljudlista med de vanligaste bromsljuden
 • Shimsmaterialval baserat på de inmatade parametrarna
 • En filtreringsfunktion för att förfina urvalet, bland annat på typ av lim, typ av stål, stålplattans tjocklek, gummi på en eller två sidor samt en övergripande materialfunktion

App med teknisk ordlista

Den här appen innehåller definitioner av mer än 2 000 termer från en värld av tätnings- och konstruktionsteknik.

Inte bara om tätningar
Vi strävar efter att ge en heltäckande resurs för dina tekniska behov och därmed göra livet lite enklare.

Optimerad sökning
Baserat på de inmatade sökorden kommer du att få en översikt över lämpliga termer.

För att göra ditt sökande så bekvämt som möjligt delas sökorden upp i två grupper.

Den första gruppen visar de ämnen som innehåller dina sökord i titeln och den andra visar de ämnen som innehåller dina sökord någonstans i texten.

Alfabetisk ordning
Du kan sortera dina sökord genom att använda sökfältet "Från A till Ö" och därigenom få en överblick över alla ord som börjar med den bokstav du väljer. Därifrån kan du välja det sökord som du valt för att hitta den information som du söker.

App för val av rör och slangar

Appen för val av rör och slangar har utvecklats specifikt för life science-industrin och förenklar valet av rätt rör och slang baserat på ingångsparametrar såsom material och tryck. Den ger information direkt och eliminerar behovet av att söka igenom att antal kataloger. Appen ger dig även möjlighet att beställa prover eller kontakta Trelleborg Sealing Solutions direkt via interfacet. 

App med konverterare för enheter och hårdhet

Unit and Hardness Converter” (konverterare för enheter och hårdhet) är intuitiv och mycket lätt att använda. Bara genom att välja en dimension och ange värdet som ska omvandlas ger appen ett brett utbud tekniska och vetenskapliga enheter för varje mått. För hårdhetskonverteraren väljer man tabell för rätt materialtyp och genom att mata in ett värde kan det omvandlas till andra hårdhetsskalor.

Den finns tillgänglig utan kostnad på engelska och tyska från iTunes eller via Apple AppStore för iPhone, iPad och iPod Touch. Den är lätt att hitta genom att söka på "Trelleborg Converter" eller "Trelleborg Einheiten" på tyska.

Rotary Seal Selector 

There are many factors in rotary applications, such as lubrication conditions, cooling and hardware surface, which have an impact on the seal type and material.
The Rotary Seal Selector app was developed with this in mind and is designed specifically to help you select the best rotary seal for your application.
Features at a glance:
 • Based on the operating parameters, seal type, size and lubricant used in your application, this tool suggests a rotary seal for your application.
 • Enhanced seal selection based on installation type (groove) and seal function.
 • Upon selecting a seal, choose from suggested materials for more detailed information on the properties and capabilities of each seal-material combination.
 • Share the results via email or copy to your clipboard.

Fluid Mechanics Calculator

This Fluid Mechanics Calculator is designed to support fluid thinkers. The app covers a wide variety of topics in the field of fluid mechanics and serves as a reference for the analysis, design, maintenance and operation of fluid related systems.

This tool provides results for different fluid mechanics equations, including those used in civil, structural, pipe flow and engineering. The app is relevant for students, engineers, analysts, researchers working in the fields of automotive, aerospace, biotechnology, fluid power, marine, mining and oil & gas.

Features at a glance:

 • Includes over 130 formulas (stop memorizing hundreds of equations!)
 • 360+ different calculations – switch equation based on the variable
 • Fast and convenient calculation of results, also supports conversion of units
 • Mark your favorites to quickly find them next time
 • Seamlessly switch between metric and inch units