Leveransprogram (Product Range ) AR


Leveransprogram (Product Range ) AR

Leveransprogrammet har uppdaterats och förbättrats med AR-innehåll vilket ger ytterligare digitalt innehåll bortom den tryckta katalogen.

Uppdaterat leveransprogram

För att bättre återspegla Trelleborg Sealing Solutions ökande utbud av produkter så har leveransprogrammet uppdaterats. Katalogen visar hela utbudet av standardprodukter och ger information om vårt kunnande när det gäller skräddarsydda lösningar, allt på ett och samma ställe. Nu inkluderas även de senaste produkterna för effektiv smörjning som t ex Turcon® Stepseal® LM och armerade silikonslangar för medicinska applikationer. 

Utöver produkter finns även en ny sektion med segmentspecifik  information samt en heltäckande presentation av våra digitala verktyg och appar för att hjälpa våra kunder att hitta de verktyg och produkter som kan underlätta i deras dagliga arbetet. 

Ladda ner appen

Genom att använda AR-appen (augmented reality) får du snabb tillgång till mer detaljerad produktinformation på hemsidan och du kan enkelt navigera i produktportföljen. I appen har du tillgång till:

  • En interaktiv upplevelse
  • Enkel och snabb navigering i produktportföljen
  • Länk mellan den fysiska katalogen och den digitala appen genom AR (augemented reality)
  • Snabb och enkel access till våra verktyg för tekniker och konstruktörer (t ex e-katalog, CAD-service)
  • Ytterligare digitalt innehåll, utöver vad som finns i katalogen, inklusive industri/segmentspecifikt innehåll, förbättrad med hjälp av AR
  • Kan användas med smartphone (Android & iOS) och en version för läsplatta kommer snart.

För att utnyttja AR innehållet så behöver du en iOS eller Android kompatibel enhet. Gå in i app store och leta efter Trelleborg AR för att ladda ner appen.