Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Service

Service

Välkommen till Trelleborg Sealing Solutions CAD-service!

Genom vår nya CAD-service ger vi dig möjligheten att ladda ner ritningsfiler från vårt tekniska arkiv. För att göra ditt konstruktionsarbete effektivare och mer lätthanterlig finns de tekniska ritningarna tillgängliga i 2D och 3D i de vanligaste förekommande filformaten.


Du kan själv välja hur du vill hämta hem filerna genom att ladda ner dem direkt på din hårddisk, eller som en bilaga till ett e-postmeddelandeeller som en importerad fil direkt till ditt CAD-program.

Tillgång till

CAD service

PARTsolutions Software (Cadenas)

Använder du PART solutions Software (Cadenas) klicka här


Så här går du till väga:

  • Du kan välja mellan 2D och 3D ritningar i ett flertal olika CAD-format. Efter att vald artikel konfigurerats, väljer du önskat CAD-format. Genom att klicka på "fråga mig inte flera gånger under denna session" sparas det valda CAD-formatet och du behöver inte välja CAD-format igen. (För att detta ska fungera måste din browser acceptera cookies.)
  • När du har valt din ritning placeras filen i din "varukorg". Korgen fungerar som en shopping-korg för sessionen. Du kan spara filerna i din korg på tre olika sätt:

    • Skicka via e-post: För att innehållet i din korg skall skickas till din e-post adress, klicka på "skicka via e-post".
    • Ladda ner: Du kan spara ner enstaka ritningar till din pc genom att klicka på "ladda ner" (bredvid ritningen i din korg).
    • Importera direkt till ditt CAD program: Genom att klicka på "click2CAD" kan du importera ritningar direkt till ditt CAD program. Notera att det CAD format som du valde tidigare är det format som ritningen kommer importeras i. Om du inte har detta program installerat på din pc importeras inte ritningen. Du kan däremot forfarande få ritningen via e-post eller ladda ner den.

Vi hoppas att du tycker om Trelleborg Sealing Solutions CAD-service! Skulle du ha några synpunkter och förslag är du välkommen att kontakta oss på e-post adress: tss.cad@trelleborg.com . (write only in english please)