Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Services & Tools

Services & Tools

Area och volymkalkylator

Area- och volymkalkylatorn är en app som beräknar area och volym på fördefinierade geometriska figurer. Appen är enkel att använda och gör det möjligt för användaren att antingen välja en figur eller välja bland utbudet av fördefinierade figurer, genom att skriva in de första bokstäverna i det du söker. Denna app har en mängd area och volymspecifika figurer för beräkning. När en figur valts, visas formeln för beräkningen av area eller volym och parametrarna kan läggas in i olika metriska eller brittiska enheter. Med volymmetriska beräkningar kan därefter ett material väljas och en uppskattad vikt beräknas för vald figur.

Den är tillgänglig på engelska och tyska, gratis via Apple iTunes eller Google Play store. Den hittas lättast genom att söka på ‘Trelleborg Area Volume’.

Notera: Area och volymkalkylatorn är kompatibel med Internet Explorer 9 eller senare, Google Chrome och Firefox.