Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Elektronisk katalog

Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!

Mer

Service

Service

Policy för integritetsskydd

Vi månar om din integritet. Läs igenom följande för att se vad policyn för integritetsskydd behandlar


Vad omfattar policyn


Policyn handlar om hur Trelleborg Sealing Solutions hanterar den personliga information som Trelleborg Sealing Solutions mottar och samlar in genom webbplatsen www.tss.trelleborg.com/se, se nedan. Personlig information är information som kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.


Policyn omfattar inte företag som Trelleborg Sealing Solutions inte äger eller kontrollerar, eller personer som inte är anställda avTrelleborg Sealing Solutions.


Trelleborg Sealing Solutions tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen.


Vad Trelleborg Sealing Solutions gör med informationen


Trelleborg Sealing Solutions samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.


Trelleborg Sealing Solutions mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.


Trelleborg Sealing Solutions använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.


Trelleborg Sealing Solutions säljer inte informationen till någon tredje part.


Personlig information kan överföras utanför EEA (European Economic Area) för att utföra våra tjänster. Genom användande av våra tjänster samtycker du till sådan överföring. Länder utanför EEA kan ha andra lagar och förordningar gällande dataskydd.

Trelleborg Sealing Solutions samlar inte med vetskap in personlig information från barn utan samtycke i förväg från förälder.

Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy.


Kontakta oss om du har några frågor om webbplatspolicyn, policyn för integritetsskydd eller innehållet på webbplatsen.

Trelleborg Sealing Solutions
Webmaster
Handwerkstr. 5-7
70565 Stuttgart
Germany