Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Elektronisk katalog

Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!

Mer

Service

Service

Webbplatspolicy

Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Trelleborg Sealing solutions och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Innehållet på denna webbplats får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Trelleborg Sealing Solutions.

Webbplatsen kan innehålla bilder som tillhör andra upphovsrättsinnehavare.Varumärken

Om inget annat anges omfattas samtliga varumärken på webbplatsen av Trelleborg Sealing Solutions varumärkesrättigheter. Detta inkluderar äganderätten till våra materialnamn (Isolast®, Turcon®, Turcite®, Zurcon®, Orkot®, Luytex®, HiMod® and other materials) och logotyper och emblem.

Att använda information på webbplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Trelleborg Sealing Solutions arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Trelleborg Sealing Solutions inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.


Webbläsare

För att försäkra en snabb navigering på vår webbsida och för att vara utrustade för framtidens internet har vi beslutat använda JavaScript. Du behöver därför en JavaScript kompatibel webbläsare för att se sidorna. Våra webbsidor kan givetvis visas via alla vanliga webbläsare. Vi rekommenderar användning av Microsoft Internet Explorer som webbläsare.


Policy för integritetsskydd

För mer information se vår Policy för integritetsskydd.

Kontakta oss om du har några frågor om dataskydd, integritetsskydd eller om innehållet på denna webbsida.

Ansvarig kontakt:

Global Communications
Handwerkstr. 5-7
70565 Stuttgart
Germany