Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Elektronisk katalog

Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!

Mer

Halvledartillverkning

Halvledartillverkning

Att möta utmaningarna med tätningar till halvledarindustrin

Vi samarbetar nära med våra kunder inom halvledarindustrin för att hitta de material och designval som ger deras utrustning den maximala prestandan.

Tätningar möter ökande krav från halvledarindustrin


Vår erfarenhet när det gäller att utveckla högteknologiska tätningslösningar ger oss möjlighet att rekommendera bästa möjliga designval. Vårt omfattande program av material och produkterger en exceptionell tätningsfunktion i de krävande miljöer som förekommer vid halvledartillverkning.

Ta reda på hur vi möter den stimulerande uppgiften att täta i utrustningar och processer för halvledartillverkning.

På vår globala hemsida kan du läsa mer om tätningar till halvledarindustrin