Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Elektronisk katalog

Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!

Mer

Kemi och process

Kemi och process

Kemi och Process

Behovet av tätningar inom kemi- och processindustri kännetecknas av en mängd olika krav som måste tillgodoses.

Projektrelaterade behov handlar ofta om allt från små till mellanstora serier. Samtidigt käver ofta speciella driftsvillkor som t. ex. höga temperaturer och aggressiva media speciella produkter som klarar dessa villkor.


Material för dina behov


Ibland krävs även att ett material är certifierat och godkänt enligt t. ex. FDA, BAM eller 90/128 EEC. Vi på Trelleborg Sealing Solutions har som målsättning att kunna tillmötesgå så många som möjligt av dessa kundkrav.

Vår service till kunderna sträckersig hela vägen från att erbjuda högpresterande perfluor-elastomer Isolast®, tillgängligt i mångaolika utföranden och speciellt utvecklat för applikationer med mycket höga temperaturer och aggressiva media, till att utarbeta logistiklösningar som uppfyller kundernas krav och önskemål.