Vad vill du göra?

Skriv ut Stäng

Elektronisk katalog

Utforska vår NYA och FÖRBÄTTRADE Elektroniska katalog, där du kan söka efter tätningar via artikelnummer, egenskaper eller godkännanden. Skicka en offertförfrågan online!

Mer

TSS mission och affärsidé

TSS mission och affärsidé

TSS mission och affärsidé

Mission

Vi ska vara det självklara valet inom våra valda affärsområden och arbeta globalt genom våra lokala team.

Vi ska bygga långsiktiga affärsrelationer med kunder och leverantörer genom att erbjuda hög teknisk kompetens och utmärkt service.

Vi har bestämt oss för att vara unika.

.


Affärsidé

Att vara en marknadsorienterad organisation genom att erbjuda de mest lämpade och mest kostnadseffektiva tätningslösningarna.