Pneumatyczne uszczelnienia tłoczysk i układy uszczelka/pierścień zgarniający tłoczyska

Pneumatyczne uszczelnienia tłoczysk i układy uszczelka/pierścień zgarniający tłoczyska
Pneumatyczne uszczelnienia tłoczysk dostępne są jako standardowe poliuretanowe uszczelnienia wargowe oraz w układach uszczelka/pierścień zgarniający tłoczyska do zamkniętych i otwartych rowków. Specjalne poliuretany zapewniają wysoką odporność na ścieranie i niski współczynnik tarcia stanowiąc jednocześnie optymalne ekonomiczne rozwiązanie. Zalecane zastosowanie w typowych cylindrach - instalowane z oddzielnym pierścieniem zgarniającym - lub jako układ uszczelka/pierścień zgarniający tłoczyska.
Pneumatyczne uszczelnienia tłoczysk i układy uszczelka/pierścień zgarniający tłoczyska
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs