Turcite® Slydring®

Turcite® Slydring®
Pierścień prowadzący Turcite® Slydring® zapobiega kontaktowi tłoka i cylindra oraz tłoczyska i dławnicy, przenosząc jednocześnie obciążenia poprzeczne. Pierścień prowadzący Turcite® Slydring® zapewnia dobrą obciążalność przy niskim współczynniku tarcia oraz eliminację drgań ciernych. Zabezpiecza uszczelnienia przed zanieczyszczeniem i "efektem diesla". Pierścienie prowadzące dają projektantom swobodę wyboru tańszych materiałów elmentów stalowych. Dopuszczalne większe obciążenia statyczne.Katalog elektroniczny (metryczny)
Turcite® Slydring®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs