Zurcon® Rimseal

Zurcon® Rimseal
Zurcon® Rimseal jest uszczelką tłoczyska o jednostronnym działaniu, aktywowaną za pomocą elastomerowego pierścienia samouszczelniającego. Geometria zapewnia charakterystykę docisku zbliżoną do charakterystyki Turcon® Stepseal®K, a więc wysoką szczelność w stanie statycznym i dynamicznym. Zabudowa jest jednakowa jak w przypadku uszczelnieñ Turcon® Stepseal®K, czyniąc uszczelki Zurcon® Rimseal idealnym drugim elementem systemu.Główne zastosowanie to system uszczelniajcy tłoczysk, składający się z układu tandem i dwuwargowego pierścienia zgarniającego, np. w hydraulice mobilnej, w obrabiarkach i wtryskarkach oraz maszynach typowej konstrukcji.Katalog elektroniczny (metryczny) Katalog elektroniczny (w calach)
Zurcon® Rimseal
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs