Zurcon® Buffer Seal

Zurcon® Buffer Seal
Przy dużych obciążeniach, praca bez przecieków oraz długa żywotność nie jest osiągalna za pomocą pojedynczego elementu uszczelniającego. Z tego powodu opracowano uszczelnienia systemowe, które montowane zespołowo, tworzą "konfiguracje tandemowe". Działający jednostronnie Zurcon® Buffer Seal zaprojektowano jako wysokoobciążalne podstawowe uszczelnienie tłoczyska. Rozwiązanie to składa się kombinacji pierścienia uszczelniającego z materiału Zurcon® oraz pierścienia podporowego.E-Katalog (wymiary metryczne)E-Katalog (wymiary calowe)

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs