Selemaster SM

Selemaster SM
Kompaktowe uszczelnienie tłoczyska dostosowane do rowków VEEPAC i pracy pod wysokim ciśnieniem. Elastomerowy element uszczelniający z wieloma wargami uszczelniającymi, opartymi o pierścieñ wzmacniany włóknem, zawierający zintegrowany pierścień podporowy.Katalog elektroniczny (metryczny)
Selemaster SM
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs