Hva vil du gjøre?

Print Close

E-katalog

Utforsk vår nye og forbedrede Elektroniske Katalog . Du kan nå søke etter tetninger ved å angi artikkelnummer, form eller godkjenninger. Send oss en forespørsel online og motta et tilbud.

Go

Sertifisering

Sertifisering

Kvalitetsmålsettninger

Vårt selskaps kvalitetspolitikk, prinsippdeklarasjon og kvalitetsmålsetninger er utformet av vår ledelse. Kvalitetspolitikken og kvalitetsmålsetningene fungerer som en rettesnor for våre ansatte i deres arbeid og de opprettholder prosessen med kontinuerlig forbedringer i samsvar med kvalitetssikringsdokumentene. De målbare delene som utgjør basis for KS-vurderingen hentes fra vår kvalitetspolitikk (KS planer i våre avdelinger). Nye data blir regelmessig lagt frem for vårt evaluerings utvalg. Analysene av dataene, blant andre faktorer, er startpunkt for permanente forbedringer.


Null-feil strategien er etablert i vår prinsippdeklarasjon.

Trelleborg Sealing Solutions har satt seg klare kvalitetsmål og evaluerer

prosessen etter disse. Målsetningene settes opp årlig, delmål og

måloppnåelse sjekkes regelmessig. Følgende karakteristikker sjekkes

og vurderes med dette formål:

  • Salgsmålsetninger: Salgsvolum og fortjeneste.
  • Logistikkmålsetninger: Punktlig levering av varer fra produsent til kunde.
  • Produktkvalitet: Resultater av tester utført på grunnlag av reklamasjonsindeks.
  • Kundetilfredsstillelse: Service, overholdelse av frister, kvalitet.


Den største faren for oss er ikke at vi har for høye mål som vi ikke når, men at vi har for lave mål som vi når.

Karl Pilsl (*1948) Østeriksk økonomijournalist, forrettningsmann og markedsforsker, bosatt i USA.