Privacyverklaring voor website en e-mail - Trelleborg

Privacyverklaring voor website en e-mail - Trelleborg

1. Inleiding

2. Cookies – waarom verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens

3. Waarom verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens

4. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

5. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

6. Veiligheid

7. Uw rechten

8. Contactinformatie