Komplet za popravak osovine

Komplet za popravak osovine
Prikladan za popravak istrošenih osovina ili opreme originalnog proizvođača da bi se izbjegla potreba za očvršćivanjem osovine. Kompleti za popravak osovine tanki su naglavci od nehrđajućeg čelika koji ne iziskuju nikakve prilagodbe postojećih veličina brtvi. Alati za montažu na osovinu uključeni su u kompletu.Dostupne proizvode potražite u Elektronskom katalogu:E-katalog (metrički sustav)
Shaft Repair Kit
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs