Orkot® Slydring®

Orkot® Slydring®
Sprječava dodir metala s metalom između klipa/klipnjače i provrta cilindra/prirubnice i apsorbira visoka bočna opterećenja. Orkot® je smolom impregnirana tkanina fine teksture s dodanim mazivom koja može izdržati visoka bočna opterećenja i ulazak stranih čestica te ublažiti vibracije. Dopuštena su viša statička opterećenja. Na raspolaganju su posebni materijali koji mogu izdržati temperature do +250°C (+482°F).Dostupne proizvode potražite u Elektronskom katalogu:E-katalog (metrički sustav)
Orkot® Slydring®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs