Trelleborg lancerer elektrisk ledende tætningsmaterialer til dynamiske applikationer

Trelleborg


Trelleborg lancerer elektrisk ledende tætningsmaterialer til dynamiske applikationer

Trelleborg Sealing Solutions lancerer Turcon® MC1 og Turcon® MC2, de eneste polytetrafluoroethylen (PTFE) -baserede elektrisk ledende materialer, der er velegnet til brug i fjeder- og elastomeraktiverede tætninger. Tætninger og lejer af disse materialer, som er designet til dynamiske applikationer, vil skabe pålidelig elektrisk forbindelse mellem bevægelige dele.

Konrad Saur, Vice President Innovation & Technology i Trelleborg Sealing Solutions, udtaler: “Turcon® MC1 og Turcon® MC2 er unikke materialer og er specifikt udviklet til brug i fjeder- og elastomeraktiverede tætninger såvel som lejer. Dermed imødekommer vi et stærkt markedsbehov for elektrisk ledende komponenter.”

Søren Roepstorff, Development Manager i Trelleborgs fabrik i Helsingør, hvor materialerne er udviklet siger: “Der findes allerede ledende elastomerer, men de er primært kun anvendelige i statiske applikationer, mens de eksisterende ledende plastikmaterialer til sprøjtestøbning er ufleksible og ikke særlig velegnede til tætningsformål og installering i lukkede spor."

“Turcon® MC1 og Turcon® MC2 imødekommer vores kunders ønsker om ledende plastikmaterialer, som vil være effektive og pålidelige som tætninger og lejer i dynamiske applikationer. Med disse materialer kan man anvende avancerede PTFE-baserede tætningsgeometrier og bruge alle deres fordele i applikationer som kræver elektrisk ledningsevne, for eksempel et hydraulisk system eller en elektrisk motor.”

Rent PTFE er en fremragende isolator med en resistivitet omkring 2x10 + 17 Ohm-cm. For at PTFE-kompositter skal kunne lede elektricitet er det nødvendigt med ledende fyldstoffer som kan opretholde forbindelsen i en PTFE-matrix. Historisk set har de eneste ledende PTFE-baserede materialer været forbindelser med karbonfyld over en vis "tærskelværdi".

Ledningsevnen i disse oprindelige karbonfyldte PTFE-baserede materialer var en tilfældighed og ikke det primære tekniske krav. Turcon® MC1 og Turcon® MC2 udskiller sig, idet de specifikt er udviklet til at være ledende i dynamiske applikationer.

Elektrisk ledende tætningsmaterialer har flere vigtige anvendelsesområder:

  • I et fly er det værst tænkelige et lynnedslag, mindre traumatisk er den statiske elektricitet, der opstår når flyet bevæger sig gennem luften. Her kan elektrisk ledende tætninger i landingsstellet sikre en effektiv afladning.
  • Elektrisk afladning over mellemrummet mellem to komponenter kan forårsage gnister eller overgang, for eksempel i elektriske motorer. Dette kan resultere i korrosion og karbonisering af smøremidler. Brug af en elektrisk ledende tætning skaber jordforbindelse hvorved korrosionsproblemer undgås.
  • Af og til kan det være nødvendigt at sende et signal til eller fra en sensor i systemet. Denne signaloverførsel lettes når man anvender elektrisk ledende tætninger eller lejer. Dermed bliver det muligt at udvikle mere komplekse systemer med kunstig intelligens uden at tilføje elektriske kredsløb.  

For at fastslå den elektriske ledningsevne i Turcon® MC1 og Turcon® MC2 gennemgik materialerne omfattende tests i Trelleborgs interne laboratorier, herunder i en specialiseret teststand, der simulerede virkelige forhold. Resultaterne viste, at Turcon® MC1 og Turcon® MC2 havde en tør kontaktmodstand, der var ubetydelig (meget ledende) selv med lavt kontakttryk, og når man kørte i olie, var modstanden også lav, og ledningsevnen dermed høj.

Turcon® MC1 er et mellemfyldt materiale til dynamiske applikationer, der kræver medium til høj ledningsevne, mens Turcon® MC2 er et højfyldt materiale til dynamiske applikationer, der kræver høj ledningsevne.