Získejte inovativní řadu nástrojů a služeb pro mobilní aplikace

Nástroje a aplikace pro mobilní zařízení

Společnost Trelleborg Sealing Solutions nabízí inovativní řadu nástrojů a služeb pro mobilní zařízení.

Tento film je rovněž k dispozici ve vysokém rozlišení (HD), takže jej můžete sledovat na celé obrazovce po nastavení na 720p.

Aplikace pro výběr drážky v Aerospace

Tato aplikace zahrnuje dvě nejdůležitější normy SAE specifikující letecké normy drážek pro hydraulické systémy AS4716 Rev B a AS5857 Rev A. Umožňuje opravdu snadno nalézt velikost drážek a specifické zástavby těsnění udává, zda je drážka vhodná pro dynamické těsnění a/nebo statické těsnění. Poskytuje rovněž okamžitý převod mezi rozměry v palcích a milimetrech.

Aplikace pro výpočet plochy a objemu

Tato mobilní aplikace umožňuje rychlé a snadné výpočty plochy a objemu předdefinovaných geometrických tvarů. Tento nástroj umožňuje uživatelům vybrat tvar a dílčí tvar nebo vyhledat z dostupných možností po zadání prvních několika písmen tvaru, který hledáte. Jakmile je tvar vybrán, zobrazí se vzorec, který bude použit k výpočtu plochy nebo objemu, přičemž lze parametry zadat v rmetrických a palcových jednotkách.

Stručná charakteristika:
 • K dispozici je více než 80 geometrických tvarů.
 • Pro výběr procházejte kategoriemi a tvary nebo jej zadejte k přímému vyhledání.
 • Máte poloměr, nikoliv však průměr? Žádný problém, aplikace pro výpočet plochy a objemu disponuje různými metodami výpočtu ke splnění vašeho požadavku.
 • Vyberte si z kovů, dřeva, kapalin, a dalších. Pro výpočet hmotnosti doplňte materiál: hliník nebo některý z 1500 dalších materiálů.
 • K dispozici jsou rovněž informace o definici tvaru a vzorce, které jsou použity pro výpočet.
 • Vypočítejte objem přímo nebo začněte s dvojrozměrným tvarem (2D) a pro získání objemu následně vyberte přidružený 3D tvar.
 • Výpočty lze provádět v rozsahu metrických, palcových (UK) a palcových (US) jednotek od milimetrů do mílí.
 • Tvary jsou dobře ilustrovány a označeny tak, aby aplikace byla snadno použitelná a srozumitelná.

Aplikace AR Literature

Odhalte interaktivní obsah v tištěném materiálu od společnosti Trelleborg Sealing Solutions s aplikací Augmented Reality Library. Další informace o našich inovativních produktech a řešeních získáte interakcí s rozšířenými komponenty v různých tištěných materiálech. Pro získání přístupu k interaktivním animacím, videím a technickým informacím si stáhněte aplikace a naskenujte stránky, které obsahují ikony AR.

Revoluční hydraulické těsnění: Získejte více informací o nových technologiích hydraulických systémů, včetně lubrikace a optimalizace tření.
Inovace pro robotické aplikace: zjistěte si více o technologii těsnění pro robotické aplikace a jak naše výrobky přispívají k efektivitě a spolehlivosti v robotice.

Stručná charakteristika:
 • Abyste odhalili další obsah od společnosti Trelleborg Sealing Solutions, snímejte hotspoty v tištěném materiálu označeném symbolem AR.
 • Prostřednictvím animací, filmů a technických dat, které nabízí rozšířené zkušenosti zjistíte více o našich produktech, materiálech a službách.
 • Vyzkoušejte revoluční technologie od společnosti Trelleborg Sealing Solutions.

Kompatibilita materiálů v oblasti zdravotnictví a medicíny

Tato aplikace pro zdravotnictví a medicínu nabízí rychlý a snadný přehled o tom, které materiály jsou kompatibilní s rozdílnými prostředími.

Stručná charakteristika:
 • Křížový odkaz 34 různých materiálů s 35 chemickými prostředími pro nalezení nejúčinnějších sloučenin pro vaše použití.
 • Najednou lze vybrat až 20 materiálů a prostředí, což umožňuje rychlou kontrolu více materiálů a podmínek a vytváří snadno čitelný diagram kompatibility, který vyhodnocuje každý materiál od „vynikajícího“ po „nedoporučený“.
Společnost Trelleborg Sealing Solutions vyvíjí, vyrábí a dodává inovativní konstruovaná řešení pro náročné lékařské, biotechnologické a farmaceutické aplikace v termoplastech, silikonech a dalších elastomerech.

CAD modely

Tato aplikace umožňuje uživatelům prohlížet, otáčet a přibližovat produkty od společnosti Trelleborg Sealing Solutions ve 3D a posílat soubory CAD na jakoukoliv e-mailovou adresu, ať jste kdekoliv.

Funkce aplikace CAD modely zahrnují:
 • Katalog těsnění v aplikaci nabízí snadný výběr požadovaného dílu pomocí funkce vyhledávání a filtrování.
 • Zobrazují se podrobné informace o výrobku a všechny modely mohou být otáčeny, zmenšovány a zvětšovány, aby uživatelům poskytovaly úplný přehled o geometrii a konstrukci těsnění.
 • Uživatelé si mohou vybrat part number pro získání CAD souboru potřebného konkrétního produktu.
 • Funkce Odeslat umožňuje uživatelům odesílat CAD soubory (v široké řadě dostupných formátů) na libovolnou e-mailovou adresu.
Tato aplikace, vyvinutá ve spolupráci se společností TraceParts, je zaměřena na intuitivnější a jednodušší CAD kreslení - ať již v kanceláři nebo na cestách.

Aplikace pro výpočet hydraulického válce

Aplikace pro výpočet hydraulického válce je jednoduchý a srozumitelný nástroj usnadňující práci konstruktérům a technikům v této problematice. Na základě parametrů může uživatel vypočítat potřebné hodnoty pro jednočinné nebo dvojčinné funkce válce

Stručná charakteristika:
 • Jednoduchým zadáním požadovaných rozměrů válce a jeho parametrů, jako je provozní tlak a průtok oleje, je uživatel schopen vypočítat plochy a objemy ve válci, vysouvací a zasouvací síly, rychlosti, časy, průtoková množství a poměry jednotlivých veličin. Výsledky jsou získány jak pro stranu nad pístem, tak v prostoru pístnice válce.
 • Aplikace je navržena tak, aby průběžně aktualizovala jednotlivé klíčové hodnoty samotným uživatelem.
 • Díky tzv. zpětné kompatibilitě lze zpětně získat některé vypočtené parametry (sílu, čas a rychlost), čímž uživatelům poskytuje jednoduchým způsobem rozšířené využití aplikace.
 • Výpočty lze provádět v metrických nebo palcových jednotkách.
 • Poskytnuté údaje jsou v souladu s normami ISO 3320, ISO 3321 a ISO 4393.
 • Na interaktivních obrázcích jsou názorně viditelné zjišťované parametry konkrétní aplikace.
 • Vstupní i výstupní hodnoty mohou být po ukončení výpočtu zobrazeny v jiných jednotkách dle požadavku uživatele. Uživatel může provést volbu jednotek i před výpočtem.
 • Výsledky lze zkopírovat do schránky nebo je odeslat prostřednictvím e-mailu.

Aplikace In the groove

Společnost Trelleborg Sealing Solutions vydává svůj nejnovější magazín „In the groove“, který poskytuje novinky, technické a výrobní informace o těsnění a pohled na trhy, kde se používají. K dispozici je v tištěné podobě, jako interaktivní soubor PDF a jako aplikace pro tablety.

Tištěné kopie si můžete objednat u jakékoliv marketingové společnosti Trelleborg Sealing Solutions.

Aplikace Montážní pokyny

Aplikace "Montážní pokyny" od společnosti Trelleborg Sealing Solutions je svého druhu první a jediný software na trhu. Montážní pokyny se obvykle vyznačují sledem psaných kroků s obrázky, které musíte jakž takž zvládnout a doufat, že to co činíte měl autor původně na mysli. Postupy mohou ztratit jemné detaily nebo mohou být slovy a obrázky obtížně vysvětlitelné - avšak mohou být snadno někým předvedeny v praxi.

Trelleborg viděl příležitost ke zlepšení tohoto klasického formátu použitím moderních komunikačních kanálů. Na základě stávajících pokynů v katalogu produktů společnost Trelleborg Sealing Solutions vytvořila aplikaci, která názorně předvádí správné způsoby montáže pro řadu těsnění. Aplikace nabízí kombinaci filmu, animace a podpůrné dokumentace, která vám umožní získat detailní informace pozorováním odborníka instalujícího těsnění přímo v praxi.

Aplikace zahrnuje:
 • Montáž těsnění z materiálů Turcon®, Zurcon® a polyuretan pro píst a pístnici (jednočinné a dvojčinné) s předepínacím prvkem i bez něho
 • Montáž radiálních hřídelových těsnění
 • Vizuální kontrolu těsnění, vrtání a hřídele včetně povrchových úprav
 • Nejčastější chyby a osvědčené postupy při montáži
 • Použití montážních kuželů a přípravků

Aplikace pro ISO uložení & tolerance

Tento nástroj je intuitivní a velmi snadný na používání a tato aktualizovaná verze poskytuje ještě větší flexibilitu při používání. Po zadání požadovaného jmenovitého průměru uživatelé jednoduše vybírají třídy tolerance pro díru a hřídel. Aplikace následně poskytuje úplnou definici ISO uložení se všemi relevantními hodnotami včetně typu uložení. Tolerance jsou uvedeny pro nejčastěji používané toleranční třídy ISO a praktické grafy zobrazují tyto třídy podle díry a hřídele.

Inženýrům poskytuje výsledky vycházející z DIN ISO 286 Systém mezí a uložení. Je k dispozici zdarma z iTunes nebo prostřednictvím App Store společnosti Apple na iPhone a iPod Touch (vyhledejte „Trelleborg ISO Fits.“)

Aplikace pro výběr O-kroužků

Používání aplikace je zcela snadné. Když uživatel zadá instalační specifikace do aplikace pro výběr O-kroužků, jako například průměr vrtání/hřídele, aplikace rychle vypočte rozměry O-kroužku a pouzdra v metrické i palcové soustavě. Aplikace navíc doporučí velikosti O-kroužků podle normy ISO 3601, takže přesně víte, který díl potřebujete. Součástí aplikace je funkce rychlého vyhledávání O-kroužků, která umožňuje najít rozměry O-kroužků podle různých mezinárodních standardů.

Aplikace pro strojní inženýrství

Tato aplikace od společnosti Trelleborg Sealing Solutions slouží jako vynikající nástroj pro strojní inženýry nebo studenty a nabízí více než 244 vzorců v 16 kategoriích, přičemž v nadcházejících aktualizacích jich bude přidáno ještě více. Kategorie zahrnují oblasti matematiky, fyziky a strojírenství. Chcete-li provést výpočty, pak vše, co potřebujete, je vybrat vzorec a zadat požadované proměnné. Aplikace následně vyřeší rovnici a zobrazí výsledek.

Pro rychlejší a pohodlnější výpočty lze aplikaci přizpůsobit na konkrétní úroveň.

K dispozici jsou následující kategorie:
 • Pohon
 • Algebra
 • Ložisko
 • Hydraulika
 • Gravitace
 • Kinematika
 • Kinetická energie
 • Kinetická teorie plynů
 • Zákony pohybu
 • Oscilace
 • Vlastnosti pevných látek a kapalin
 • Rotační pohyb
 • Termodynamika
 • Trigonometrie
 • Vlny a zvuk
 • Energie práce

Aplikace pro výběr materiálů těsnění

Aplikace pro výběr materiálů těsnění umožňuje snadné vyhledávání materiálů od společnosti Trelleborg Sealing Solutions.

Aplikace okamžitě vyhledá správné materiály těsnění jednoduchým zadáním specifikací materiálu, například skupiny materiálů, v kombinaci s požadovanými parametry, jako je teplota nebo tvrdost.

Kromě toho můžete své vyhledávání filtrovat na základě chemických kompatibilit, certifikací nebo podle typu produktu pro O-kroužky, Quad-ringy a V-kroužky.

Aplikace Shim Selector

První aplikací společnosti Trelleborg v oblasti tlumení je aplikace Shim Selector navržená tak, aby inženýrům v dané oblasti poskytovala rychlý a snadný přístup k rozsáhlému sortimentu materiálů tlumících desek použitých pro odstranění specifických problémů brzdových systémů.

Pouze prostřednictvím několika parametrických vstupů, jako je teplota a frekvence, navrhne aplikace Shim Selector optimální řešení pro daný problém s hlukem. Součástí je rovněž funkce, která umožňuje požádat e-mailem o vzorky materiálu pro dynamometrické testy bez nutnosti vystoupit z aplikace.

Funkce:
 • Zcela nový detektor zvukové frekvence se schopností zaznamenat zvuk brzd a zobrazovat frekvenci šumu.
 • Funkce rychlého výběru materiálů pro testování
 • Možnost rozšířeného vyhledávání pro specifikaci typu a vlastností materiálu
 • Audio záznamy deseti obvyklých zvuků brzd
 • Výběr materiálu tlumících desek na základě parametrů
 • Funkce filtru pro upřesnění výběru, včetně druhu lepidla, typu oceli, tloušťky oceli, pryže na jedné nebo obou stranách, materiálu všeobecně

Aplikace Technický slovníček

Tato aplikace poskytuje definice více než 2 000 výrazů ze světa techniky těsnění a inženýrství.

Nejen o těsnění
Naším cílem je poskytnout komplexní zdroj pro vaše technické potřeby a trochu vám usnadnit život.

Optimalizované vyhledávání
Na základě vložených hledaných slov se zobrazí přehled příslušných pojmů.
Aby bylo vyhledávání co nejpohodlnější, jsou výsledky hledání rozděleny do dvou skupin.
První skupina uvádí pojmy, které obsahují vaše vyhledávací slova v titulku a druhá ukazuje všechny pojmy, které obsahují vaše hledaná slova v textu definic.

Abecední seznam
Rejstříkové definice můžete seřadit podle abecedy v oblasti „od A do Z“ a získat přehled o všech termínech začínajících na vámi zvolené písmeno. V tomto zobrazení můžete vybrat požadovaný termín a dostat se k informacím, které jste hledali.

Aplikace pro výběr hadic a trubek

Aplikace pro výběr hadic a trubek, speciálně vyvinutá pro oblast zdravotnické techniky a medicíny, zjednodušuje výběr správných hadic a trubek na základě vložených parametrů, jako je materiál a tlak. Aplikace poskytuje okamžité informace a snižuje potřebu prohledávat katalogy. Aplikace rovněž umožňuje přímo požádat o vzorky nebo kontaktovat společnost Trelleborg Sealing Solutions.

Aplikace Převodník jednotek a tvrdostí

Aplikace "Převodník jednotek a tvrdostí" je intuitivní aplikace s velmi jednoduchým ovládáním. Jednoduchým výběrem rozměru a zadáním hodnoty pro převod nabízí aplikace širokou řadu inženýrských a vědeckých jednotek pro každý rozměr. Pro převod tvrdosti uživatel vybírá příslušnou tabulku typu materiálu a po zadání hodnoty může být vstup převeden na jiné stupnice tvrdosti.

Je k dispozici zdarma z iTunes v angličtině a němčině nebo prostřednictvím App Store společnosti Apple na iPhone, iPad a iPod Touch. Lze jí snadno vyhledat zadáním „Trelleborg Converter“ nebo „Trelleborg Einheiten“ v němčině.

Aplikace pro výběr rotačního těsnění 

V rotačních aplikacích existuje mnoho faktorů, jako jsou podmínky lubrikace, chlazení a povrchy, které mají vliv na volbu materiálu a typu těsnění.
Aplikace pro výběr rotačního těsnění byla vyvinuta s ohledem na tuto skutečnost a byla navržena speciálně pro výběr nejlepšího rotačního těsnění pro vaše použití.

Stručná charakteristika:
 • Tento nástroj doporučí rotační těsnění pro vaše použití na základě provozních parametrů, použitého typu a velikosti těsnění.
 • Přesnější výběr těsnění v závislosti na typu/rozměru drážky a funkci těsnění.
 • Při výběru těsnění vyberte z navržených materiálů podrobnější informace o vlastnostech a schopnostech každé kombinace těsnění a materiálu.
 • Výsledky sdílejte prostřednictvím e-mailu nebo je zkopírujte do schránky.

Aplikace pro výpočet kapalinových (hydraulických) systémů

Tato aplikace pro výpočet kapalinových (hydraulických) sytémů je navržena tak, aby podporovala designéry v této oblasti. Aplikace pokrývá široký rozsah témat zejména v oblasti hydraulických systémů a slouží jako reference pro analýzu, návrh, údržbu a provoz kapalinových (hydraulických) systémů.

Tento nástroj poskytuje výsledky pro různé rovnice mechaniky tekutin, včetně těch, které se používají ve stavebním, konstrukčním a potrubním inženýrství a strojírenství. Aplikace je relevantní pro studenty, inženýry, analytiky a výzkumné pracovníky působící v automobilovém, leteckém, námořním, těžebním, ropném a plynárenském průmyslu a v průmyslu biotechnologiích a energetice.

Stručná charakteristika:
 • Obsahuje více než 130 vzorců (neučte se nazpaměť stovky rovnic!)
 • Více než 360 různých rovnic založených na vybraných proměnných.
 • Rychlý a pohodlný výpočet výsledků rovněž podporuje převod jednotek
 • Označte si své oblíbené položky a příště je vyhledejte rychleji
 • Bezproblémové přepínání mezi metrickými a palcovými jednotkami