Mechanical Face Seals | Trelleborg Sealing Solutions

Mechanical Face Seals - Heavy Duty Seals

Těsnění Mechanical Face Seals je určeno především pro těsnění rotačních aplikací pracujících v extrémně náročném prostředí. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení a jeho úkolem je zabránit vnikání média kontaminovaného hrubými a abrazivními nečistotami do systému. Pro jeho označení se také používají další názvy jako např. Face seals, Heavy duty seals, Lifetime seals, Floating seals, Duo cone seal nebo Toric seal.

Mechanical Face seals je k dispozici ve dvou rozdílných typech:

  • Provedení DO je základní typ, který používá jako sekundární těsnění elastomerový O-kroužek
  • Provedení DF využívá jako sekundární těsnění elastomerový prvek s kosočtvercovým profilem

Obě provedení jsou složena ze dvou identických kovových těsnicích kroužků, které jsou usazeny ve dvou oddělených pouzdrech čelními plochami k sobě. Kovové kroužky jsou středěné uvnitř jejich zástavby elastomerovými prvky, které je zároveň čelními plochami přitlačují k sobě. Jedna polovina těsnění je uložena v nepohyblivé (statické) části zařízení, druhá polovina těsnění rotuje svou čelní plochou po první. Styčné plochy kovových kroužků jsou vzájemně zalepované a tvoří tak těsnicí spáru.

Příklady použití

Těsnění Mechanical Face Seals se převážně používá jako těsnění ložisek ve stavebních zařízeních nebo tam, kde jsou extrémně nepříznivé pracovní podmínky vedoucí k rychlému opotřebení běžných těsnění.

Těsnění v zařízeních jako jsou např.:

  • Pásová vozidla jako jsou bagry, rýpadla a buldozery
  • Transportní systémy, dopravníky
  • Nákladní automobily
  • Nápravy
  • Stroje pro ražení tunelů
  • Zemědělské stroje
  • Důlní stroje

Těsnění Mechanical Fase Seals je také určeno pro utěsnění převodovek míchaček, mísících strojů, větrných elektráren a ostatních aplikací s podobnými pracovními podmínkami nebo tam, kde je vyžadován bezúdržbový provoz s dlouhou životností těsnění.

Stáhněte si náš nový katalog Mechanical Face Seals, pokud chcete vědět více o tomto těsnění, materiálech, rozměrových řadách nebo pokynech pro konstrukci a pro instalaci.