Lubrication management (řízená lubrikace/mazání)

Lubrication Management (řízená lubrikace/mazání)

Prodlužte životnost Vašich hydraulických systémů již nyní

Efektivní utěsnění v náročných hydraulických aplikacích vyžaduje, aby těsnicí prvky a maziva ,,navzájem spolupracovaly". Technologie Lubrication Management společnosti Trelleborg přetváří těsnění hydrauliky doplněním lubrikačních vlastností každého těsnicího prvku v celém systému.

Výkonnost. Účinnost. Životnost. To jsou tři faktory, na které je ve strojírenství kladen důraz. Zároveň také tyto faktory zaručí účinné těsnění a lubrikační systém.

Lubrication Management společnosti Trelleborg přistupuje k těsnění hydrauliky a lubrikačnímu systému detailním pohledem, ve kterém je každý prvek doplňkovou součástí jednotného celku. Technologie Lubrication Management využívá odpovídající lubrikaci ke snížení zatížení každého těsnicího prvku, čímž dochází k optimalizaci výkonu hydraulického systému z pohledu tření, opotřebení a životnosti.

Prohlédněte si následující nástroje a podívejte se, jaké výhody přináší technologie Lubrication Management oproti konvenčním těsnicím systémům: 
Zhlédněte webový seminář!


Webový seminář: Technologie Lubrication Management pro těsnicí systémy v hydraulických aplikacích

Připojte se k Dr. Mandy Wilke a podívejte se, jak může technologie řízené lubrikace optimalizovat výkon těsnicích systémů v hydraulických aplikacích.
Úvod do Lubrication Management

(Dostupné v anglickém jazyce)

Bílá kniha byla navržena tak, aby poskytla užitečný přehled o technologii Lubrication Management pohledem těsnicích systémů. Čerpá z odborných znalostí jak společnosti Trelleborg Sealing Solutions, tak i širšího průmyslu a představuje výchozí bod pro tribologii. Bod, od kterého se můžete pohybovat ve světě těsnění a lubrikace s širšími znalostmi.

Zhlédněte film a zjistěte, jak technologie Lubrication Management optimalizuje těsnicí systémy v hydraulických aplikacích.

Ke stažení

Stáhněte si brožuru 'Revolutionizing Hydraulic Sealing' a získejte informace o nových technologiích v oblasti hydrauliky.

Aplikace

Propojením aplikace 'AR Literature' s katalogem v tištěné podobě je možné zobrazit interaktivní obsah těsnicích prvků pro hydrauliku.