Vodicí kroužky HiMod® Slydring®

Vodicí kroužky HiMod® Slydring®
Zabraňují kontaktu kov/kov mezi pístem nebo pístnicí a protipovrchem a zároveň zachycují radiální zatížení. Modifi kované polymerové materiály HiMod® poskytují ekonomické řešení pro aplikace se středním radiálním zatížením. Mají dobrou odolnost proti opotřebení a stlačení, umožňují chod nasucho a mají dobré stírací vlastnosti. Zaručují snadnou montáž zaskočením do drážky. Vyšší statické zatížení je přípustné.Elektronický katalog (metric)
Vodicí kroužky HiMod® Slydring®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs