Turcon® Glyd Ring® T

Turcon® Glyd Ring® T
Vznikl dalším vývojem osvědčeného těsnění Turcon® Glyd Ring®. Nově vyvinutý profi l zajišťuje vyšší těsnost a větší odolnost proti extruzi. Dvojčinné těsnění pístnice předepínané elastomerovým O-kroužkem používané v dynamických aplikacích. Instalace do drážek podle ISO 7425. Vyznačuje se nízkým třením bez „stick-slip“ efektu, nízkou silou potřebnou k uvedení do pohybu a vysokou odolností proti opotřebení.Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)
Turcon® Glyd Ring® T
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs