Turcon® Glyd Ring® T

Turcon® Glyd Ring® T
Turcon® Glyd Ring® T je těsnění s nově vyvinutým profi lem již osvědčeného těsnění Turcon® Glyd Ring®. Tento nový profi l se vyznačuje vyšší statickou i dynamickou těsností a lepší odolností proti extruzi (je možné zvolit větší spáru). Těsnění Turcon® Glyd Ring® T je dvojčinné těsnění pístu předepínané elastomerovým O-kroužkem, používané v dynamických aplikacích. Vyznačuje se nízkým třením, nulovým „stick-slip“ efektem, nízkou silou potřebnou k uvedení do pohybu a vysokou odolností proti opotřebení. Instalace do drážek podle ISO 7425.Elektronický katalog (metric) Elektronický katalog (inch)
Turcon® Glyd Ring® T
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs