Nové filmy ukazují výjimečnost výroby ve Velké Británii

Trelleborg


Nové filmy ukazují výjimečnost výroby ve Velké Británii

Zhlédněte dva nové filmy zaměřené na některé naše výrobní zkušenosti a schopnosti.

Společnost Trelleborg Sealing Solutions disponuje 28 výrobními závody po celém světě, což umožňuje, aby výrobky byly dodávány kdekoli na světě rychle a ve stejné kvalitě. V těchto nových filmech Vám ukážeme dva výrobní závody ve Velké Británii - Tewkesbury a Bridgwater.

Tewkesbury, UK

Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury je jedním z předních evropských výrobních a vývojových center jak pro standardní, tak i zákaznické elastomerové těsnicí prvky. Své výrobky převážně dodává leteckému průmyslu a specializovaným segmentům trhu.

 • Byl zde vyvinut značkový perfluorelastomerový materiál Isolast®
 • Inovativní vývoj materiálů
 • Schopnost vyrábět výrobky velkých rozměrů
 • Disponuje "čistým prostorem" (Cleanroom) dle ISO 5 / třída 100 pro polovodičový trh
 • Schválené materiály pro ropný a plynárenský průmysl - Oil & Gas (NORSOK, API, TOTAL)

Zhlédněte film na YouTube

Bridgwater, UK

Společnost Trelleborg Sealing Solutions byla založena ve městě Bridgwater v roce 1935 a původně se jmenovala "Wills Pressure Filled Joint Company". Její zakladatel, Percy Wills, vynalezl plynem plněný kovový O-kroužek. Společnost Bridgwater se vypracovala ve výrobní závod, který se nyní specializuje na navrhování a výrobu vysoce kvalitních těsnicích prvků z materiálů na bázi PTFE a tím umožňuje uspokojovat neustále se zvyšující výkonové požadavky svých zákazníků ze všech segmentů trhu.

 • Vysoce kvalitní těsnicí prvky pro všechny klíčové segmenty trhu
 • Odborné konstrukční týmy řeší speciální výrobky
 • Štíhlá výroba - metoda six sigma je černým pásem specialistů
 • Schopnosti kombinování materiálů
 • Plně vybavená testovací centra a centra pro výzkum a vývoj
 • Pohotová a flexibilní výroba využívající systém rychlého dodání

Podívejte se na film na YouTube

Chcete vidět více?

Podívejte se na kompletní nabídku filmů společnosti Trelleborg Sealing Solutions.
Navštivte YouTube kanál společnosti Trelleborg Sealing Solutions.