R&D Capabilities | Water & Sanitary Industry | Trelleborg

Възможности за НИРД

Проектиране и разработване на уплътнения за задоволяване на нуждите на вашите приложения за водоснабдяване и канализация

Trelleborg Sealing Solutions предлага богата гама от стандартни продукти и материали, за да отговори на вашите изисквания. Нашите специални центрове за научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) работят непрекъснато за обогатяване на портфолиото ни с нови и осъвременени разработки и материали, които оптимизират ефективността на приложенията и следват развиващите се нужди на водоснабдителната и санитарната индустрия.

Съвместна работа за разработване на уплътнителни решения по поръчка на клиента

Ако стандартните решения не задоволяват нуждите ви, нашите инженери ще разработят с вас уплътнителни компоненти специално за тях. Нашите центрове за научно-изследователска и развойна дейност с гордост предлагат:

  • Тясно сътрудничество с нашите клиенти
  • Персонализирани решения с използване на последните новости в методите за нелинеен анализ на крайните елементи (МКЕ)
  • Най-съвременни производствени технологии за оптимизиране на производителността
  • Разработване на материали, отговарящи на изискванията и стандартите

Разработване на материали и Изпитвания
Разработването на полимерни материали съчетава науката за разбиране на химията на материалите с изкуството на баланса на широк спектър от експлоатационни характеристики, за да създаде оптималните материали за всяка уникална нужда на клиента. Секторите на водоснабдяването за питейни и санитарни нужди не правят изключение и разработването на материали при нас е съобразено с новите тенденции в отрасъла:

  • Експерти в разработването на материали работят във всички наши производствени предприятия и центрове за НИРД по целия свят.
  • Центровете за НИРД са оборудвани с лаборатории за изпитване на материалите и лабораторни анализи, за да гарантират, че материалите ще докажат ефикасността си при най-разнообразни условия на околната среда и ще получат необходимите сертификати за промишлени материали.

Предлагат се критични изпитвания на приложения за водоснабдителната и санитарната индустрия, като например изпитвания за устойчивост на хлорамин и хлор.
Trelleborg разработи своя собствен режим на изпитвания, подобен по характер на настоящите изпитвания съгласно ASTM, който включва 840-часово имерсионно изпитване при 70°C / 158°F, последвано от визуален оглед и установяване на промени в твърдостта и обема. В комбинация с новите възможности на изчислителната хидроаеродинамика (Computational Fluid Dynamics, CFD), уплътненията и материалите могат да бъдат валидирани, а ефективността им измервана преди употребата в реални условия, което води до намаляване на разходите и повишаване на надеждността.

Разработване на материали за хлор и хлорамин

Разработване на материали: Хлор и хлорамин

Специални сортове EPDM, доказано оптимизиращи ефективността на уплътненията
Тъй като хлорът се замества от хлорамин като дезинфектант в питейната вода в САЩ, налице е потенциален риск от пробив на уплътненията поради несъвместимостта на еластомерите с хлорамина. Trelleborg Sealing Solutions стартира широкообхватна програма за НИРД с цел да определи оптималния уплътнителен материал за приложения за питейна вода в САЩ.

Хлораминът: ново предизвикателство пред уплътнителните материали

Хлораминът замества хлора като дезинфектант във водоснабдителните инсталации за питейна вода в много щати на САЩ, за да се отговори по-добре на съществуващите и очакваните федерални изисквания по отношение на питейната вода. Доказано е, че хлораминът отделя по-малко странични продукти при пречистването (DBP) от хлора, които са канцерогенни и се смятат за вредни за здравето.

Етилен-пропилен-диеновият каучук (EPDM) обикновено се посочва като подходящ за приложения за водопроводи за питейна вода и санитарни нужди поради общата му устойчивост на хлор. Приготвяните смеси обаче не притежават задължително същата устойчивост и към хлорамина. Тази промяна в химията може да предизвика сериозни проблеми за уплътненията, указани за хлор, като много производители отчитат повишена честота на пробив на уплътненията поради загубата на устойчивост и прекаленото раздуване.

Фирмен режим на изпитване за устойчивост на хлорамин и хлор

За да се запази ефикасността на уплътненията, разработването на материали от Trelleborg Sealing Solutions се фокусира върху допълни смеси и изпитвания на устойчивост. Ние допълнихме съществуващите изпитвания по ASTM за устойчивост на хлор и хлорамин, като разработихме наш собствен, по-строг фирмен режим на изпитване, за да отговорим на съвременните условия на приложение. Това включва:

  • 840-часови имерсионни изпитвания, осъществявани при +70°C / +158°F
  • Две отделни изпитвания – едно с 50 ppm хлор и още едно с 50 ppm хлорамин

В допълнение към това, разширените наскоро възможности за изпитвания позволяват да се тестват повече материали наведнъж и изпитванията да бъдат съобразявани с изискванията на клиента.

Специални EPDM съединения за приложения за питейна вода

В резултат на изпитванията на Trelleborg бяха установени множество EPDM съединения, сертифицирани по NSF или съответстващи на изискванията за други регионални одобрения, които предлагат повишена устойчивост и на хлор, и на хлорамин, за подобряване на ефикасността на уплътненията в приложения за водоснабдяване за санитарни и питейни нужди.

Изпитване на устойчивост на хлорамин – Промени в твърдостта и обема

Изпитване на устойчивост на хлор – Промени в твърдостта и обема