Approvals & Certifications

Approvals Certifications

Одобрения и сертификации

Одобрения и сертификации за питейна вода и санитария

Уплътнителни материали, отговарящи на отрасловите нормативни разпоредби

Материалите, които използваме за нашите уплътнения, отговарят на широк спектър от отраслови нормативни разпоредби и предлагат изпитани и доказани работни характеристики в производствени условия и строги режими за почистване. Работата в челните редици на разработването на стандарти в различни регулаторни комисии ни позволява бързо да се адаптираме към новите изисквания и да осигуряваме на нашите клиенти висока конкурентоспособност.

 Нашите уплътнителни материали съответстват на изискванията на следните сертификационни и контролни органи:

 • Deutsches Institut für Normung (DIN) EN 549 и EN 14241-1 (Германия): Определя стандартите за каучукови материали за уплътнения и диафрагми, използвани в газови уреди, газово оборудване и димоотводни системи.
 • Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) W270 (Германия): Определя изпитванията за благоприятстване развитието на микроорганизми при неметални материали в контакт с питейна вода.
 • Umweltbundesamt (UBA) KTW (Германия): Включва списък на одобрени изходни еластомери, методи за изпитване и прилагани гранични стойности.
 • Food & Drug Administration (FDA) CFR 177.2600 (САЩ): Разделите обхващат изискванията за най-различни полимерни материали, като например раздел 2600 за каучукови материали, при което в „позитивни списъци“ са описани разрешените вещества и ограниченията, както и екстракционните изпитвания.
 • National Science Foundation (NSF) ANSI 61 (САЩ): Определя нивата на замърсителите и примесите, които могат да се отделят от еластомерни компоненти.
 • Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) BS 6920 (Великобритания): Две изпитвания, свързани с мириса и вкуса на водата и три изпитвания за изследване на отделяните химикали и развитието на микроорганизми.
 • Министерско постановление 174 (DM-174) (Италия): Бял списък на еластомерни материали за основен състав и изпитвания, включително тестове за миграцията на отделяните замърсители и имерсионни тестове.
 • Bundesministerium für Gesundheit ÖNORM B 5014-1 (Австрия): Режими на изпитване и изисквания за продукти в контакт с питейна вода и списък с предварително одобрени материали.

Материал

 • Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM)
 • Флуорен еластомер (FKM)
 • Нитрил-бутадиенов каучук (NBR)
 • Хидрогениран нитрил-бутадиенов каучук (HNBR)
 • Isolast® – перфлуорен еластомер (FFKM)
 • Силикон
 • Turcon® – политетрафлуоретилен (PTFE)
 • Zurcon® – полиуретан (PUR)
 • HiMod® – високомодулна пластмаса
 • Orkot® – композитни лагери

Съответствие с изискванията на

 • FDA, KTW, WRAS, ACS, NSF 61, W270, DIN EN 14241-1
 • FDA, NSF 61, DIN EN 14241-1, DIN EN 549
 • FDA, KTW, WRAS, ACS, NSF 61, W270, DIN EN 549
 • FDA, DIN EN 549
 • FDA
 • FDA, KTW, WRAS, ACS, NSF 61, W270, DIN EN 549
 • FDA, KTW, WRAS, W270
 • FDA
 • FDA, KTW, WRAS, W270
 • FDA