Sealing solutions For Potable Water & Sanitary Applications

Водопровод и канализация

Уплътнителни решения за уникални промишлени нужди

Съвместимостта и чистотата са най-важните проблеми при разработването на уплътнителни решения за приложения за питейна вода и санитария. Ето защо, на базата на дългогодишния си опит ние разработихме изключителна гама от уплътнения и уплътнителни материали. Повечето от тях са фирмени разработки, осъществени специално за задоволяване на изискванията в отрасъла и притежават международни или регионални сертификати, включително от FDA, NSF 61, KTW, WRAS и ACS.

Нашите решения

Products

Seals for the Water and Sanitary Industry

At Trelleborg Sealing Solutions, we offer a wide range of standard products to meet your water and sanitary application requirements. When standard solutions don’t meet your needs, our engineers work together with you to develop a customized sealing component that does.

Find out more about our range of products for your water and sanitary applications:

O-Rings – standard and custom-made O-Rings are available in a wide range of materials and sizes to meet all your application needs.

Custom molded parts

Hydraulic Piston Seals

Hydraulic Rod Seals

Surface Finishing – a range of surface treatments are available to improve the friction characteristics of elastomer seals in the production process or their application.

Materials

Seal Materials for Water & Sanitary Applications

Meeting the requirements of the water and sanitary market

Trelleborg Sealing Solutions offers a tailor-made portfolio of materials to meet the demanding requirements of the potable water and sanitary industry. Additionally, we continuously strive to extend our range of materials meeting global compliances.

EPDM

Ethylene Propylene Diene Rubber (EPDM) polymers are fully saturated, non-polar hydrocarbon based elastomers which offer:

 • High chemical resistance
 • Long life in chlorine, chloramine, hot water and steam
 • Suitability for contact with alkaline cleaning fluids
 • Enhanced chemical and thermal stability
 • Compliance to a variety of sanitary and potable water standards and approvals (FDA, NSF, KTW, WRAS, etc.)

HNBR and NBR

Acrylonitrile-Butadiene Rubber (NBR) is a good choice for applications where seals will not be exposed to harsh cleaning regimes, ozone or superheated steam. These materials offer:

 • Good mechanical properties
 • Good resistance to hydrocarbons of high aromatic content and water
 • Compliant to FDA and 3-A standards

Silicone (VMQ)

Silicone is an extremely versatile material that lends itself to a broad range of application conditions. As a liquid raw material, silicone offers advantages in processing that render it a premier choice of material for technical components where long-term consistency of precision, quality and performance is key. A next generation of low volatile liquid silicone rubber (LSR) materials is bringing exciting, new advantages in processing and application capabilities.

Other characteristics are:

 • Good chemical resistance in a wide range of media
 • Excellent heat resistance, dielectric strength and cold flexibility
 • Neutral in taste and odor
 • Good electrical and mechanical dampening properties
 • Excellent weather and UV resistance, hydrophobic
 • Sterilizable: γ-radiation, steam, EtO
 • Biocompatibility – non-allergenic
 • Approvals and compliances to WRAS, KTW, NSF and more.

We offer extensive silicone processing, including extrusion, injection, transfer or compression molding and sheeting, as well as state-of-the-art LSR injection molding, with cleanrooms to meet special cleanliness demands.

FKM

The performance of our Fluoroelastomer (FKM) material range has been optimized to meet the specific criteria of the potable and sanitary water industries.

 • Very good chemical compatibility and resistance
 • Low total organic carbon and metal extractables
 • Low long-term compression set characteristics
 • Material compliant to FDA, 3-A and USP standards

Turcon® MF

The Turcon® MF range has been formulated to meet the demands of the potable water and sanitary industry. These compounds, which are manufactured from high-purity PTFE grades and additives, offer:

 • Excellent friction and self-lubricating characteristics
 • Smooth finish, low porosity, and virtually no risk of contamination buildup
 • Compatible with almost all chemicals; suitable for use with aggressive media including CIP and SIP regimes
 • Operates in extreme temperatures from -253°C/ -423°F to 260°C / 500°F
 • Compliant with FDA, KTW, WRAS, W270 standards

Zurcon®

Zurcon® grades such as Z80 and Z81 are specially formulated for use in water and sanitary applications. They are ideal for reciprocating, slow rotating and oscillating situations where high wear resistance is required. Other characteristics are:

 • Excellent friction characteristics and high wear resistance
 • Operating temperatures from -196 °C to +80 °C / -321 °F to +176 °F
 • Compatible with water-based and alkaline cleaning agents, steam cycles below +115 °C / +239 °F
 • Low compression set
 • FDA compliant

Approvals Certifications

Одобрения и сертификации

Одобрения и сертификации за питейна вода и санитария

Уплътнителни материали, отговарящи на отрасловите нормативни разпоредби

Материалите, които използваме за нашите уплътнения, отговарят на широк спектър от отраслови нормативни разпоредби и предлагат изпитани и доказани работни характеристики в производствени условия и строги режими за почистване. Работата в челните редици на разработването на стандарти в различни регулаторни комисии ни позволява бързо да се адаптираме към новите изисквания и да осигуряваме на нашите клиенти висока конкурентоспособност.

 Нашите уплътнителни материали съответстват на изискванията на следните сертификационни и контролни органи:

 • Deutsches Institut für Normung (DIN) EN 549 и EN 14241-1 (Германия): Определя стандартите за каучукови материали за уплътнения и диафрагми, използвани в газови уреди, газово оборудване и димоотводни системи.
 • Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) W270 (Германия): Определя изпитванията за благоприятстване развитието на микроорганизми при неметални материали в контакт с питейна вода.
 • Umweltbundesamt (UBA) KTW (Германия): Включва списък на одобрени изходни еластомери, методи за изпитване и прилагани гранични стойности.
 • Food & Drug Administration (FDA) CFR 177.2600 (САЩ): Разделите обхващат изискванията за най-различни полимерни материали, като например раздел 2600 за каучукови материали, при което в „позитивни списъци“ са описани разрешените вещества и ограниченията, както и екстракционните изпитвания.
 • National Science Foundation (NSF) ANSI 61 (САЩ): Определя нивата на замърсителите и примесите, които могат да се отделят от еластомерни компоненти.
 • Water Regulations Advisory Scheme (WRAS) BS 6920 (Великобритания): Две изпитвания, свързани с мириса и вкуса на водата и три изпитвания за изследване на отделяните химикали и развитието на микроорганизми.
 • Министерско постановление 174 (DM-174) (Италия): Бял списък на еластомерни материали за основен състав и изпитвания, включително тестове за миграцията на отделяните замърсители и имерсионни тестове.
 • Bundesministerium für Gesundheit ÖNORM B 5014-1 (Австрия): Режими на изпитване и изисквания за продукти в контакт с питейна вода и списък с предварително одобрени материали.

Материал

 • Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM)
 • Флуорен еластомер (FKM)
 • Нитрил-бутадиенов каучук (NBR)
 • Хидрогениран нитрил-бутадиенов каучук (HNBR)
 • Isolast® – перфлуорен еластомер (FFKM)
 • Силикон
 • Turcon® – политетрафлуоретилен (PTFE)
 • Zurcon® – полиуретан (PUR)
 • HiMod® – високомодулна пластмаса
 • Orkot® – композитни лагери

Съответствие с изискванията на

 • FDA, KTW, WRAS, ACS, NSF 61, W270, DIN EN 14241-1
 • FDA, NSF 61, DIN EN 14241-1, DIN EN 549
 • FDA, KTW, WRAS, ACS, NSF 61, W270, DIN EN 549
 • FDA, DIN EN 549
 • FDA
 • FDA, KTW, WRAS, ACS, NSF 61, W270, DIN EN 549
 • FDA, KTW, WRAS, W270
 • FDA
 • FDA, KTW, WRAS, W270
 • FDA