Turcon® Variseal® H | Статични Уплътнения | Trelleborg

Turcon® Variseal® H
Turcon® Variseal® H е уплътнителен елемент с единично действие състоящ се от U- образен Turcon® пръстен и лентонавита неръждаема активираща пружина. Висока специфична уплътнителна сила. Херметична при газове при ниска температура. Устойчива на повечето течности и химикали. Неограничен срок на съхранение. Използва се при радиални статични и слабо динамични условия на работа. Предлага се в разновидност за криогеннни приложения.
Turcon® Variseal® H
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs