Stefa System 500/3000/5000 Cassette Seals | Ротационни Уплътнения

Stefa System 500/3000/5000 Cassette Seals
STEFA System 500 е напълно капсуловано уплътнение изпълняващо функцията на радиален уплътнител, износоустойчив ръкав и прахоуловител в едно цяло.Това уплътнение е специално разработено за да отвърне на изискванията за дълъг работен период, висока функционална надежност, екологична чистота и лесен монтаж.STEFA System 500 Cassette Seals се използва в натоварени мостове на превозни средства, главини и скоростни кутии.Електронен каталог (metric)
STEFA System 500/3000/5000 Cassette Seals
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs