Mechanical Face Seals

Mechanical Face Seals
Механичните Челни Уплътнени са механични уплътнения със специална форма.Те са също известни и като челни уплътнения, уплътнения за тежък режим на работа, плаващи уплътнения, дву-конични или тороидални уплътнения.Има два различни типа Механични Челни Уплътнения:Тип DO е най-разпространен и използва О-пръстен като вторичен уплътняващ елемент.Тип DF има еластомер с ромбоидно напречно сечение като вторично уплътнение, вместо О-пръстен.За повече информация търсете нашия Електроннен Каталог:Eлектронен каталог
Mechanical Face Seals
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs