Slydring® Водещи Втулки

Slydring® Водещи Втулки

Slydring® е собствена разработка на водещи втулки на Trelleborg Sealing Solutions. Функцията на Slydring® е да направлява буталото и буталния прът на хидравличния цилиндър, като поема радиалните усилия. Същевременно предотвратяват контакта метал-о-метал, оптимизират работата на уплътняващата система.

Slydring® е налично в изпълнение от различни видове материал, като всички са устойчиви на износване и показват изключителни свойства на триене. Turcite® се използва за работа в приложения, при режим на работа с ниско до средно натоварване, докато изработените от Orkot® са предназначени за приложения при тежък режим на работа, където има големи радиални усилия.