Turcon® Glyd Ring® T

Turcon® Glyd Ring® T
Нов доразвит Turcon в Glyd Ring в T с усъвършенстван профил. Характеризира се с подобрен контрол на протичане и по-добра устойчивост на екструдиране. Това е двойнодействащо уплътнение с активизиращ О-пръстен за динамични приложения. Монтира се в канали по ISO 7425. Нисък коефициент на триене, без stick-slip ефект, минимално усилие при потегляне и висока износоустойчивост.Електронен каталог (metric) Електронен каталог (inch)
Turcon® Glyd Ring® T
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs