Zurcon® Glyd Ring® P

Zurcon® Glyd Ring® P
Двойнодействащият Zurcon® Glyd Ring® P представлява комбинация от Zurcon® уплътнение със стъпаловиден срез и пръвоъгълен еластомерен пръстен. Материалът Zurcon® е пластмасов материал с висока якост, поради което е възможна работата при двойно по-голeми хлабини в сравнение с Turcon® материалите. Стъпаловидният срез се налага, за да е възможно инсталирането в затворен канал тъй като материалът е нееластичен.Електронен каталог (inch)
Zurcon® Glyd Ring® P
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs