Turcon® AQ Seal® 5

Turcon® AQ Seal® 5
Следващо поколение двойнодействащ уплътнител на базата на стандартния Turcon®AQ Seal® за уплътняване между две среди – например разделяне на течност/газ чрез внедряване на уплътнител тип QUAD-RING® , с неголямо напречно сечение, върху динамичната повърхност на уплътнителя. Активизиран чрез два О-пръстена с цел повишаване уплътнителните му свойства. Електронен каталог (metric) Електронен каталог (inch)
Turcon® AQ Seal® 5
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs