Ground Balls

Ground Balls
Ground Balls са каучукови сфери с висока точност на размера. Гарантират уплътняване без оттечки, устойчиви на замърсяване, предизвикват малък шум. Ground Balls се използват предимно като уплътнителни елементи във възвратно-предпазните клапани за уплътняване на хидравлични масла, вода или въздух.
Ground Balls
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs