Еластомерни диафрагми

Еластомерни диафрагми
Диафрагмите се предлагат в различни форми и дизайн в голямо разнообразие от еластомери, с и без армировка. Технически предизвикателството на дадено приложение се разрешава с помоща на композитния дизайн и технологията на материалите, включително прилагането на PTFE и други устойчиви материали. За по-лесен монтаж и прецизно следене на налягането могат да се предвидят метални или пластмасови вложки. Диафрагмите са обикновенно напълно проектирани от клиента за решаването на дадено техническо задание.Прилагат се в автомобилостроенето, самолетостроенето, химическото производство, санитарните системи и водна арматура.
Еластомерни диафрагми
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs