ъведение в

Trelleborg


ъведение в

Нов white paper и уебинар в Техническата библиотека  Trelleborg Sealing Solutions изследва покрития, за да замести хромирането на метални части в хидравлични приложения

Корпусните детайли в хидравличните системи играят жизненоважна роля за осигуряване на ефективността и експлоатационния живот на хидравличните системи. Директивите на REACH призовават премахването на шествалентния хром като покритие, което води до проучване на алтернативни материали. Въпреки това характеристиките за грапавост за други покрития са много различни от шествалентния хром и изискват допълнителни експерименти.

Огромно разнообразие от приложения разчитат на целостта на хидравликата. От протезни крайници и авиационни системи за кацане, до мотокари и вятърни турбини; тези подвизи на инженерството не биха били възможни без да се използват  механичните свойства на флуидите. По-доброто разбиране на силите на физиката, по време на работа, може да подобри тези системи.

Проучване на начина, по който повърхностите на системата взаимодействат, когато са в движение, може да помогне за оптимизиране на производителността и живота на системата“, казва Mandy Wilke, Senior Manager Global Technical Management.

Разширено моделиране

С шествалентния хром двуизмерен модел на грапавостта на буталото се счита за достатъчен за анализ и взаимодействията в системата са добре документирани и разбрани. Но за по-новите покрития се изисква по-пълна картина. „Традиционното двумерно моделиране вече не е достатъчно според нас, така че ние експериментирахме както практически, така и теоретично с адаптиране на двуизмерни и триизмерни модели“, продължава Мandy.

„Покритията се прилагат за да се подобри коефициентът на триене на буталото, като се привежда до минимум износоустойчивостта и се постига максимална работа. Покритията, работейки заедно с уплътненията осигуряват по-добра функционалност, затова ние даваме препоръки за грапавост на повърхнините. Шествалентен хром, въпреки че работи добре за намалянето на триенето, е най-токсичната форма на хрома - известен канцероген с опасен производствен процес.”

Алтернативни покрития

Сега производителите използват гама от различни покрития. Те включват високоскоростно кислородно гориво (HVOF) и заваряване с лазерно отлагане с никелови или кобалтови сплави. Двуизмерните модели все още са полезни за тези алтернативни покрития, но разликите в повърхностната топография водят до значителни промени в създадения маслен филм. „Тези различия означават, че„ общите дефиниции “ за грапавостта не са толкова полезни, така че ние също така разглеждаме подробно всички данни съгласно Ra, Rz, Rmax, Rmr, както и стандартните двуизмерни променливи, за да дадем по-точна представа за повърхността “, казва още Mandy.

„Нашите тестове показват, че чрез подобреното разчитане на триизмерната топография на повърхността, може да се избере съответно по-добър/оптимален режим на работа за системата, особено в комбинация с правилните принципи  за контролиране на масления филм, и значително да намалите износването и  да увеличите живота на оборудването.“