Развитие & Внедряване - Трелеборг

Развитие & Внедряване

Развойно-внедрителска дейност: ангажираност към бъдещи решения за уплътняване

ТСС направи значителни инвестиции в развойно-внедрителска дейност, за да добием сигурност, че разполагаме с необходимите продукти и материали, за да отговорим на бъдещите нужди. Седем центъра за усъвършенстване, разположени в Бриджуотър (Англия), Хелзингор (Дания), Малта, Щутгарт (Германия), Шанхай (Китай), Калмар (Швеция), Форт Уейн и Northville (САЩ) са ангажирани по стартирали програми за разработване на материали и продукти.

Създаване на подобрени материали
Притежаваме над 2,000 уникални формули, включващи най-добрите по рода си композиции, използвани в тежки условия на работа, екстремални температури, агресивна среда, високо налягане и строги стандарти.

Материалите ни собствена разработка включват Turel® еластомери, Isolast® перфлуореластомери,Turcon® PTFE материали, Zurcon® полиуретани и нашите материали за лагери Turcite®, Orkot® and HiMod® .

Уникални иновативни уплътняващи продукти
Продуктите на ТСС са прогресивни, като много от тях се налагат като стандарт в производствата. Продукти наша собствена разработка включват: AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® и Wills Rings®, оригиналният метален О-Пръстен.

Произведените и проектирани по поръчка изделия целят постигане на съответствие със специфични изисквания на клиента, като се използват елементен анализ и други водещи технологии. Ако е необходимо, тези изделия се подлагат на краткосрочно или дългосрочно изпитване в лабораториите на ТСС, преди започване на серийно производство.
 

Тестване - автомобили

Специален стенд за симулиране на факторите на влияние върху амортисьорите по време на работното натоварване. Поставеният амортисьор се натоварва с различни честоти. По този начин се определя поведението на уплътнителя, съгласно зададената от клиента продължителност.

Технически характеристики

 • Диаметър на пръта 0-50 мм
 • Скорост на движение на пръта 0,002 – 4,0 м/сек
 • Тест флуид HLP46, автомобилни флуиди
 • Дължина на хода 200 мм
 • Температура на маслото 25 – 110 °C
 • Депферна сила 25 kN  

Измерва се

 • Протичане
 • Триене
 • Налягане
 • Температура на маслото
 • Дължина на хода
 • Скорост на пръта
 • Демпферна сила 

Тест - ниски температури

Камерата е проектирана да побере цял хидравличен цилиндър. Предназначена е да проследява ефекта от ниските температури върху работата на цилиндъра и неговите уплътнения.

Технически характеристики

 • Диаметър на пръта 36 и 40 мм
 • Скорост на движение на пръта 0 – 0,2 м/сек.
 • Тест флуид AEROSHELL FLUID 4
 • Налягане 0 - 15 MPa
 • Температура на маслото -25° °C
 • Отклонение от съостност до 0,3 мм 

Измерва се

 • Протичане
 • Налягане
 • Скорост на движение на пръта
 • Температура на маслото
 • Брой цикли 

Тест на ресурс

Тест стендът има 2 х 4 камери, проектирани да поберат максимум 16 радиални уплътнители. Този стенд има за цел да оцени радиалните уплътнители под влияние на като наклона на цялата система и др.

Технически характеристики

 • Диаметър на вала 20 – 80 мм
 • Скорост на въртене 8.000 /16.000 об/ мин.
 • Tест флуид HLP46
 • Налягане 0 - 5 MPa
 • Температура на маслото 25 - 80 (120) °C  

Измерва се

 • Протичане
 • Налягане
 • Температура на маслото
 • Температура на повърхността
 • Честота 

Тестване на прътови уплътнители

Допълнителен стенд за оценка на прътови уплътнители. Няма постоянно установени тестови камери, а уплътненията могат да се тестват в почти всички видове цилиндри предоставени от клиентите. Задвижването на тестовите цилиндри се осъществява посредством централно разположен задвижващ цилиндър.

Технически характеристики

 • Диаметър на пръта 17 – 50 мм
 • Скорост на пръта 0.001 - 0.4 m/s
 • Тест флуид HLP46
 • Налягане 0 - 20 MPa
 • Дължина на хода 0 – 250 мм
 • Температура на маслото от +25 до +80 °C= 

Измерва се

 • Протичане
 • Триене
 • Налягане
 • Cкорост на движение
 • Температура на маслото
 • Дължина на хода 

Тестване на радиални уплътнители

Допълнителен стенд за оценка на радиални уплътнители. Същият тест стенд е установен като стандартно оборудване в други лаборатории на TSS в Северна Европа и САЩ за създаване на идентични глобални критерии за тестовите условия.

Технически характеристики

 • Диаметър на вала 60 - 95 mm
 • Скорост на вала 0 – 0,5 м/сек.
 • Тест флуид HLP46
 • Налягане 0 - 50 MPa
 • Ъгъл на завъртане 90 - 360 °
 • Температура на маслото 25 - 80 (120) °C  

Измерва се

 • Протичане
 • Триене
 • Налягане
 • Скорост на въртене
 • Температура на маслото
 • Брой на циклите
 • Честота 

Tест - якост на опън

Същност: стендът е предназначен за определяне на усилията на опън при тестови образци от материали, които са обект на изследване. Освен това може да да се използва за определяне на силите на триене при контакта на уплътнителите поставени в цилиндъра /цилиндрите не са под налягане в този момент на тестване/.

Технически характеристики

 • Скорост на пръта 0 - 0,1 m/s
 • Налягане 0 - 50 MPa
 • Дължина на хода 500 мм
 • Депферна сила 10 kN  

Измерва се

 • Триене
 • Дължина на хода
 • Скорост на пръта 

Тестване - чистачи

Тест оборудване за оценка възможността на чистачите да спират замъсяването / прахта която се подава външно под определени условия и се просмуква в хидравличната система. Външните частици които са проникнали в системата се събират върху плексигласови съдове и могат да се видят на картината. Маслото което се събира в тези съдове се анализира и проверява за наличие на частици.

Технически характеристики

 • Диаметър на пръта 0-50 мм
 • Скорост на движение на пръта 0 – 0,5 мм/сек.
 • Тестова течност HLP46 + прах Arizona
 • Налягане 0 - 5 MPa
 • Дължина на хода 200 мм
 • Отклонение на пръта 0 – 0,5 мм
 • Температура на маслото 25 – 50 °C  

Измерва се

 • Размер и количество на пясъчните частици
 • Отклонение на пръта
 • Налягане 

Изследване и развитие

Следващите снимки проследяват използвания от полимерната лаборатория на Трелеборг процес, чрез който осигуряваме качество, отлични резултати и ефективност на уплътнителните решения в областа на полиуретаните.

Микро-твърдомер за IRHD съгласно DIN ISO 48
Съвместимост с различни среди съгласно DIN 53508 и ISO 1817
Термогравиметричен анализ по VDA 675135
Развитие на материалите съгласно изискванията на клиентa
TR точка по DIN 53545
TR точка по TBS-00036

Нови продукти

Продуктите от стандартната гама на Trelleborg Sealing Solutions са подходящи за използване в различни приложения. Въпреки това, не всички изисквания могат да се покрият със съществуващите уплътнителни решения. В такъв случай Отделът за развитие разработва специално решение, започвайки от един уплътнителен елемент и завършвайки със сложни съставни изделия, съчетаващи различни функции.

Трелеборг създава решения

Широкото разнообразие от материали и изобилието от възможности за избор на съответна технология на производство са залегнали в основата на Отдела за развитие на Trelleborg Sealing Solutions. Взаимодействието между модерната методология на развитието и опита в симулирането и изпитанията, води до специфичното развитие на продукти по изискванията на клиента.

Солидни уплътнения за високо налягане, чувствителни вентилационни капачки, уплътнения за амортизатори с ниско триене, устойчиви чистачи - отделът за развитие на продуктите към Trelleborg Sealing Solutions предлага специални решения, даващи най-доброто от себе си в полза на клиента.
 

Разработка на полиуретани

С откриването на нова Лаборатория за Полиуретан през 2001 г., ТСС ясно определи значението на тази група материали, чиято важност при решенията за уплътняване в динамични приложения непрекъснато нараства. От тогава сме успели да подобрим ефективността си и да подобрим работните характеристики на продуктите в областта на разработване на полиуретанови изделия.

Към настоящия момент, можем да предложим на клиентите си:

 • Възможност за избор на група материали за подобряване на работните характеристики на нашите стандартни изделия.
 • Развойно-внедрителска дейност с фокус върху потребностите на нашите клиенти, т.е. производство на полиуретанови материали по поръчка на клиента.
 • Всички необходими ресурси за конкретна разработка на високо-ефективни материали в нашата Лаборатория за Полиуретанови изделия:

 1. Реактор за химическа преработка с възможност за регулиране и контрол на температурата - производство на предполимер.
 2. Оборудване за полимеризиране с високоскоростен миксер - смесване на предполимера с полимеризиращ агент.
 3. Контрол на температурата на двустранната отливка - втвърдяване на сместа.
 4. Машина за гранулиране и пулверизиране на полу-готовия полиуретанов материал.
 5. Използваме специално проектирано оборудване за серийно производство на идентични прототипи и образци за изпитване при лабораторните разработки.
 6. Освен това, разполагаме и с машина за пресоване под налягане и шприцоване, която е идентична с машината за редовно производство, но с допълнителни софтуерни      възможности за осигуряване на качество и адаптиране на процеса.
 7.  Разполагаме с висококвалифицаран персонал с дългогодишен опит. 

 • Имаме възможност за производство на термопластични полиуретани (ТПП/TPUs) с различни химични, физични, трибологични и механични свойства, в полу-производствени условия, чрез създаване на молекулярни структури според предназначението.
 • Трите основни компонента: изоцианат, полиол и полимеризиращият агент биват внимателно променяни по време на химичния синтез. В някои случаи се изполват и добавки.С трите посочени компонента, можем да влияем на :
 1. амортисьорните свойства,
 2. постоянната форма,
 3. устойчивостта,
 4. модулът на Йънг,
 5. устойчивостта на екструдиране,
 6. поведението при високи и ниски температури,
 7. химическата устойчивост и абразия. 

 • Формулирането и отчетените стойности и резултати се записват акуратно при изпитване на материалите. Можем, например, да възпроизведем кривите на стрес-/удължаване- като използваме стенда за изпитване на опън, като използваме нашата FEM система за изчисления. Затова и имаме възможност да симулираме различни типове поведения по отношение на определени критерии, така че на база на предварително определена геометрия, могат да се направят изводи за оптимално-подходящия материал за дадено приложение.

Бъдещите поколения подобрени ТПП могат обикновено да бъдат открити при следните области на приложение:

 1. Уплътнения за бутала и пръти, в хидравлични и пневматични приложения.
 2. Чистачи и скреперни елементи.
 3. Ротационни уплътнения
 4. Клапани
 5. Машинни елементи и части с многофункционални характеристики, използвани в инженеринга. 
      

Развитие на PTFE в Trelleborg Sealing Solutions

Нашата цел:

Световен шампион в материалите на основа PTFE в иднустрията

Нашите области на развитие:

 • Основни физични качества на PTFE
 • Резултати от изследванията
 • Други изследователски дейности
 • Методи за производство
 • Стандартизация на PTFE материалите
 • Развитие на нови материали и подобрение на съществуващите PTFE 

Нашите съоражения

 • Лаборатория за материали
 • Инструментариум за термичен анализ
 • Методи за тестване

Лаборатория за материали

По-долу са изброени някои от инструментите, използвани от Трелеборг Сийлинг Солюшънс в последните разработки с Политетрафлуоретилен(PTFE):

 • Плътност (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
 • Два тестера на опън с измервател на удължаването и натоварвания от 200 N до 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
 • Измервател на твърдост посредством сфера (DIN 53456, ISO 2039)
 • Тестер за микротвърдост и по Шор D (ASTM 2240 и DIN ISO 48)
 • Деформация ASTM D 621
 • Провлачване по ASTM D 621
 • Анализатор на примесите, съдържание на примесите в PTFE и пълнителите
 • Лазерно дифракционно определение на частици    Микроскопи с цифрово изображение 

Термичен анализ

Това са някои от инсрументите използвани за тестване на последните Плитетрафлороетиленови (PTFE) разработки в Трелеборг:

 • Диференциален сканиращ калориметър(DSC), уреди DSC 2910 и DSC 2920
 • Динамичен механичен анализ (DMA), уреди DMA 2980
 • Термо гравиметричен анализ (TGA), уреди HiRes 2950 TGA